فروش لوازم سفالگری ، چرخ سفالگری ، لوازم مجسمه سازی و نقش برجسته ، فروش گِل سفالگری

پذيرش طراحی و ساخت انواع چرخهای سفالگری و پايه های چرخان ، بلند و کوتاه و توليد انواع ابزار آلات سفالگری و مجسمه سازی از سراسر نقاط ايران...


  انواع چرخ سفالگری :


پايه کوتاه برقی ، پايه بلند برقی ،
پايه بلند پايي و پايه های چرخان بلند و کوتاه


 
انواع ابزار آلات :
سفالگری ، مجسمه سازی ،
 ( گِل کَن - گَچ کَن ) و مينياتوری
 
انواع گِل های مجسمه سازی ،
 گچ های آلفا و بتا ( گچ گيپس ) ، خمير مجسمه سازی ،
 
انواع چهارچوب های فلزی برای ساخت نقش برجسته ، سيم بُرش و ...
  با ما تماس بگيريد .