نقاشی خط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط
  • نقاشیخط

آموزش نقاشیخط  

نقاشیخط به معنای ساده ترکیبی از خطاطی و نقاشی می باشد و شیوه ای است از نقاشی مدرن و خوشنویسی سنتی که مخاطب را با تلفیقی از هنر مدرن و سنتی در دنیای امروز آشنا می کند و هنرمند را در عرصه وسیعی از نوگرایی قرار می دهد تا بتواند با تکنیک های خلاقانه ایی که در این مسیر تجربه می کند به نوآوری و شکل گیری این شیوه بپردازد و حتی این شیوه را با رعایت فرم و مفهوم عینی تا سبک های انتزاعی سوق دهد . 

 مراحل آموزش نقاشیخط :

1- آشنایی با انواع خط     2- رنگ شناسی    3- کار با ورق طلا ، نقره ، مسی و نگارش روی آن

4- بداعه نگاری روی بوم  5- بداعه نگاری روی بوم   6- اجراء و نگارش تابلوهای برجسته نقاشیخط با مواد ترکیبی     

کلاس های خوشنویسی :   خوشنویسی را می توان بارزترین نمود هویت ملی در هنر ایران دانست و شاید کمتر هنری را می توان نام برد که در جایگاه هنر ناب خوشنویسی باشد ، چرا که تناسب و هماهنگی را در حد کمال به هم آمیخته و زیبائی را به اوج خود رسانیده است .

 آموزش خوشنویسی از دوره مبتدی تا دوره ممتاز : خط ریز تحریری ( خودکار )  خط درشت ( قلم ).

جهت اطلاع از شرایط آموزش تخصصی نقاشیخط با ما تماس بگیرید : 

22587587   -   22580505

نقاشی خط مشاهده شده توسط Customers نقاشی خط - نقاشی خط ، آموزش نقاشی خط در مرکز آموزش تخصصی خطاطی و نقاشیخط ، تصویرگران پویا اندیش رتبه:4.3