• آموزش سفال و سفالگری
  دوره های تخصصی سفالگری از مبتدی تا پیشرفته
 • کار برگزیده موزه صنایع دستی
  روز جهانی صنایع دستی - ساختمان اجلاس سران - علی واثق ملکی
 • نقش برجسته
  آموزش تابلوهای نقش برجسته
 • نقش برجسته
  آموزش خطاطی با نقش برجسته
 • کلاس های نقش برجسته
  آموزش از مبتدی تا تخصصی
 • تقدیر از علی واثق ملکی مدیر مسئول پویا اندیش و دیگر هنرمندان بنام ایران
  در بزرگداشت صنایع دستی ایران توسط سازمان صنایع دستی